Тест по банкови системи за 4-ти курс

Тест по дисциплината Банкови системи за студенти от 4-ти курс, изучаващи Банково дело. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:41:49
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Мрежата за сигурност в банковия сектор включва следните компоненти:

  2. Инфра структурата на кредитния пазар е представена от:

  3. Съвременните банкови системи са предимно:

  4. Нормативното (prudential) регулиране на банките е:

  5. Пазарно-базираната система за банково регулиране се основава на:

  6. Защитното банково регулиране се основава на :

  7. Отчитането на оперативния риск при измерването на капиталовата адекватност е заложено в стандартите на:

  8. Kоя от 12 FRB от структурата на щатския федерален резерв има постоянно присъствие в комитета за операциите на открития пазар (FOMC):

  9. Институционно европейската ЦБ е изградена по модела на:

  10. Съгласно дефиницията на ЕЦБ и РЕПО сделките и дяловете (акциите) във фондове, операции на паричния пазар (MMFS) се включват в пар. Агрегат: