Континента Африка

Теста има за цел да провери знанията на учениците върху континента Африка.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-08-31 13:45:03
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Климатът на Африка оказва най-голямо влияние върху:
  2. Най-голямата отточна област в Африка е към:
  3. Коя от изброените реки в Африка е най-пълноводна и с най-голям водосборен басейн?
  4. За коя от реките в Африка се отнася следната характеристика: Пресича поредица от плата и образува 72 водопада, най-голям от които е Виктория.
  5. Най-голямото езеро в Африка е:
  6. Кое от изброените езера е слабосолено, безотточно и променя очертанията си в зависимост от сезоните?
  7. Коя е най-дългата река в Африка?
  8. Алувиалните почви се срещат по:
  9. Почвеният тип „тера роса” се свързва със:
  10. Кои гори в Африка са известни с названието „хилеи”?