Тест по основи на икономическата теория за студенти

Тестът съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината Основи на икономическата теория.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:37:43
Предмет: Основи на икономическите теории
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С какво се характеризира възстановяването на Япония след ВСВ? (посочете грешния отговор):

  2. Кое правителство в периода от Освобождението до Балканските войни има политика да отпуска безлихвени заеми на отделни индустриалци?

  3. Закон против лихварството се приема от правителството на:

  4. Кое от изброените не е привилегия по Закона за насърчаване на местната индустрия от 1894г.?

  5. Финансовата криза, в която изпада България в края на 19в. и първите години на 20в., пряко или косвено може да се свърже с:

  6. Кои закони са в основата на аграрната реформа на БЗБС?

  7. Кой е основният недостатък на българската индустрия в периода на икономическата стабилизация 1924-29г.?

  8. С какво се характеризира дейността на Дирекция „Храноизнос“ по време на стопанската криза 1929 – 33г.?

  9. Кое от посочените твърдения по отношение на Федералния резерв на САЩ не е вярно?

  10. Посочете грешното твърдение, свързано с явлението „икономически балон“: