Тест по география и икономика за 10-ти клас

34 въпроса по география от затворен тип, само с по един верен отговор. Тестът е предназначен за ученици от 10-ти клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:37:34
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 34 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С коя от следните характеристики не се характеризира съвреминният релеф на България?

  2. В зависимост от надморската височина на колко хипсометрични пояси се поделя територията на страната?

  3. Находище на каква руда има при Варненско (по долината на р.Батова, край с.Игнатиево, с.Бяла и с.Оброчище)

  4. Антрацитни въглища има само край

  5. Средната годишна температура за България е

  6. Към коя климатична област спадат Дунавската равнина и Предбалканът

  7. Коя е най-пълноводната река в България?

  8. От къде извира Резовска река?

  9. Към широчиннозоналните почви не спадат

  10. Какви почви преобладават в Северната област - Дунавската равнина и Предбалкана