Тест по пазари и пазарни механизми за 12-ти клас

Междинен тест след приключване на раздел Пазар и пазарни механизми - за ученици от 12-ти клас, изучаващи икономика, маркетинг и мениджмънт. Съдържа 11 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор...

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:37:28
Предмет: Финанси
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Простото стоково производство се характеризира с:

  2. Потребителната стойност на стоката се формира от:

  3. Цената на стоката е израз на:

  4. За да бъде една стока всеобщ еквивалент на всички останали стоки, то тя трябва:

  5. От кои пари се изпълнява функцията мярка на стоиността?

  6. Как ще се промени търсенето на дадена стока, ако се увеличи цената на съпътстващата стока?

  7. Законът за търсенето гласи, че: Ако цената на стоката намалява, търсените количества от нея нарастват.

  8. Чист или абсолютен монопол в икономиката е пазарна структура, която:

  9. Кое е общото между монополен и полиполен пазар:

  10. При пазарна структура на монопсон цените се определят от: