Тест по техника на безопасност за 3-ти курс - защитно заземяване и зануляване

Тест върху техника на безопасност при работа с електрически инсталации. 13 въпроса, само с един верен отговор, предназначени за студенти от 3-ти курс електротехника.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:37:20
Предмет: Техника на безопасност
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от защитните технически мероприятия не са срещу индиректен електрически допир?

  2. Каква e стойността на безопасното свръхниско напрежение в случаите, когато се ползва като защита срещу индиректен допир?

  3. Какво е основното защитно мероприятие в мрежа TN-C?

  4. Какво е основното защитно мероприятие в мрежа IT?

  5. Какво представлява техническото мероприятие “заземяване”?

  6. Коя от посочените предпоставки не е необходима за осигуряване на ефективност на зануляването?

  7. Посочете кое от посочените твърдения не е вярно ?

  8. Кое от посочените зависимости не е условие за осигуряване на ефективност на зануляването?

  9. Кое от посочените твърдения не се изисква при изпълнението и избора на проводници PE и PEN:

  10. Какво представлява техническото мероприятие “зануляване” ?