Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред е допусната правописна грешка?

  2. В кой от редовете всички думи са написани правилно?

  3. При коя от думите е допусната правописна грешка?

  4. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

  5. В кое изречение НЕ Е допусната грешка? (Общо условие за задачи 5-8 включително)

  6. В кое изречение НЕ Е допусната грешка?

  7. В кое изречение НЕ Е допусната грешка?

  8. В кое изречение НЕ Е допусната грешка?

  9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

  10. В кое изречение НЕ Е допусната пунктуационна грешка?

Тест по БЕЛ за 11-ти клас

Междинен тест по БЕЛ за ученици от 11-ти клас, даван на поправителен изпит матура. Съдържа 21 въпроса, всички само с по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:35:44
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin