Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. През 635 хан Кубрат получава от Византия титлата:

  2. Първите български владетели носели титлата:

  3. Славянската писменост, създадена от Кирил и Методий, е известна като:

  4. Опит за връщане на езичеството прави:

  5. През първата четвърт на X в българските земи получава широко разпространение отшелничеството. Най-ярък негов представител е:

  6. Цар Калоян сключва уния с Римската църква през:

  7. Иван Асен ІІ издава грамота за право на безмитна търговия на територията на Българското царство на:

  8. При управлението на хан Пресиан (836 – 852) територията на България се разширява по посока на:

  9. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение относно събора в Преслав през 893:

  10. Кой от посочените книжовни дейци НЕ е съвременник на цар Симеон?

Тест по история и цивилизация за 12-ти клас

Тестът по история и цивилизация е предназначен за ученици от 12-ти клас, съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:35:30
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin