Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Деловото общуване чрез кореспонденция има следните силни страни:

  2. На масата на преговорите не трябва да има губещи, а и двете страни трябва да печелят:

  3. За успешното водене на преговори значение имат следните ключови фактори:

  4. В рамките на фирмените комуникации се борави и с категориите:

  5. Вариантността на съобщението не изключва възможността за изработване и спазване на формализирани правила и изисквания за участниците в процеса на общуване

  6. Отношението на идивида или групата индивиди към особеностите на културата в дадена страна се класифицира като: културно приспособяване, културен императив или културен неутралитет.

  7. При културната........съществува възможност за сливане на отделните култури, за обединяване на методи и форми на управление.

  8. Съществуват няколко модела при водене на бизнес преговори:

  9. Власт /отговорност, отношение към риска, индивидуализъм/колективизъм, мъже/жени са измерения на културата според:

  10. Ф. Тромпенаарс диференцира различните култури въз основа на следните критерии:

Тест по бизнес комуникации за 11-ти клас

Проверка на знанията и уменията на учениците по бизнес комуникации в 11-ти клас. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:34:37
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin