Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как ще обясните понятието „условия на труд”?

  2. По какво се оценява ефекта на ел.магнитно взаимодействие?

  3. При каква стойност на тока съществува опасност за човешкия?

  4. Всеки екран трябва да се заземява най-малко в две точки от заземителния контур или конструкция, които трябва да имат:

  5. Микроклиматът в производствените помещения се определя:

  6. Мълниезащитата е комплекс от технически мероприятия, които са предназначени да:

  7. Поразената част на тялото на човека от действието на тока, при път на тока „глава ръка” е:

  8. Пътят на тока през човека, при който има най – малки поражения върху него е:

  9. Напрежението при принципна схема на еднофазна двупроводна мрежа изолирана от земята с малък капацитет е:

  10. Под безопастност на труда се разбира:

Тест по техническа безопасност за 3-ти курс

Тестът съдържа 15 въпроса по електротехника, дисциплина Техническа безопасност, като всеки един има само един верен отговор. Предназначен е за студенти 3-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:34:17
Предмет: Техническа безопасност
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin