Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените мотиви НЕ присъства в стихотворението „На прощаване”

  2. Кой от посочените художествени образи представя границата между родината и чуждата земя в стихотворението „На прощаване”?

  3. Стихотворението „На прощаване в 1868” е написано във връзка с:

  4. Какъв смисъл съдържа началното обръщение към майката в „На прощаване”. Посочете НЕТОЧНИЯ отговор!

  5. Кои са възможните варианти, които си представя лирическият герой в борбата:

  6. „Немили, клети, недраги” са определения за:

  7. Обществената оценка за бунтовника ”нехранимайка излезе” изразява:

  8. Кой от изброените изрази най-точно допълва твърдението: Смъртта в „На прощаване” е:

  9. Изразът „глас народен” е:

  10. По форма стихотворението „На прощаване” е:

Тест по литература за 7-ми клас върху Христо Ботев

Целта на теста е да провери знанията на учениците, свързани с изучаването на произведението

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:27:55
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin