Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои са основните подходи в географските изследвания?

  2. Какви са данните в ГИС?

  3. Подредете сферите в атмосферата от земната повърхност във височина: 1.мезосфера; 2.стратосфера; 3.термосфера; 4.тропосфера; 5.екзосфера.

  4. Кое от понятията НЕ се отнася за земетресението?

  5. Кое НЕ е фактор за превръщането на природните условия в природни ресурси?

  6. Кое НЕ е основен присцип на Концепцията за устойчиво развитие?

  7. За кои страни е типичен вторият тип възпроизводство на населението?

  8. Кои страни провеждат политика на насърчаване и контролиране на имиграциите?

  9. Коя държава е абсолютна монархия?

  10. Кое от производствата в текстилната промишленост е водещо в света?

Тест - матура по география за 12-ти клас

Това е цялостен тест за кандидат-студентски изпит по география. Състои се от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:27:47
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin