Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При плащане чрез Интернет с кредитна карта се включват следните участници:

  2. Какво означава XML:

  3. Рамката на архитектурата на електронната търговия включва:

  4. Какви са изискванията за еволюция на интранет в дадена компания:

  5. XML се използва за:

  6. Информационно-технически подходи за електронна търговия са:

  7. Кои са основните изисквания към електронните разплащания:

  8. Кои са стандартите за електронна търговия:

  9. Основни методи за осигуряване на системите за разплащания са:

  10. Електронните магазини проверяват валидността на клиентите си:

Тест по електронен бизнес за 4-ти курс

Тестът съдържа 30 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи дисциплината Електронен бизнес.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:23:02
Предмет: Електронен бизнес
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin