Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Относителния дял на животновъдството в общата селскостопанска продукция за 2007 е?

  2. От коя порода свине се произвежда бекон?

  3. Религиозния фактор оказва най-силно влияние за развитието на?

  4. Царевицата, ечемикът, овесът и др. Са фуражни култури. Те се отнасят към?

  5. В България водещо място на селскостопански животниза 2005 с 31 % заемат?

  6. Черното-шарено говедо е типична порода. Основно е разпространено в?

  7. През 2007 най-голямо намаление в броя се наблюдава при?

  8. Шуменско, Ловешко и Севлиевско са райони за разпространение на?

  9. Интензивно животновъдство означава: увеличаване на продукцията от селскостопански животни чрез?

  10. От полученото ПРЕЗ 2007 мляко най-голям дял се пада на?

Тест по животновъдство

Тестът съдържа 47 въпроса от сферата на животновъдството, като всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти и ученици, както и за широк кръг от заинтересовани в областта.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:20:43
Предмет: Животновъдство
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 47 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin