Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Този, който смята, че оправданията с 'обективни причини', 'независещи от индивида обстоятелства' и т.н., са винаги несъстоятелни, можем да наречем:

  2. 'Сенсуализъм' и 'рационализъм' са:

  3. Отхвърлянето на независещата от индивида причинна обусловеност и необходимост на ставащото, наричаме:  

  4. Приемането на независещата от индивида причинна обусловеност и необходимост на ставащото, наричаме:  

  5. Понятията 'добро', 'зло', 'дълг', 'съвест', чест и т.н. се анализират от:

  6. Проблемът за ценностите се изследва преди всичко от:  

  7. Натурфилософите са се занимавали с проблемите на:  

  8. Антропологическата философия изследва главно:  

  9. Философията на Лайбниц е:  

  10. Философията на Декарт е:  

Тест по философия за студенти 2-ри курс

Тестът съдържа 20 затворени въпроса само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи философия във 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:19:37
Предмет: Философия
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin