Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Управлението представлява:

  2. Кои от посочените формулировки са характерни за управлението като процес:

  3. Кои фактори принадлежат към външната среда на пряко въздействие?

  4. Кои от факторите на външната среда на организацията се отнасят към средата на косвено въздействие.

  5. Йерархията е следствие от:

  6. Значението на планирането се свързва със:

  7. Определете кои са основните стратегически алтернатива за всяка организация?

  8. Дивизионалната организационна структура се поделя на:

  9. Същността на организационната функция е:

  10. Определете видовете контрол според времето на тяхното осъществяване.

Тест по основи на управлението за 1-ви курс

Тест по основи на управлението за студенти 1 курс. Съдържа 14 въпроса като много от тях имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:19:29
Предмет: Основи на управлението
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin