Тест по стопанска логистика за 3-ти курс

Тестът засяга понятието Логистика, значението на Логистиката, Логистичните разходи, Основна задача на Логистиката. Съдържа 44 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:18:26
Предмет: Логистика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 44 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съдържанието на понятието Логистика включва:

  2. Ролята и значението на Логистиката нарастват, тъй като:

  3. Прилагането на логистичната концепция и принципи гарантира на фирмите:

  4. Логистичните разходи са:

  5. Увеличаването на транспортните разходи води до:

  6. В обхвата на логистиката се включват следните основни функционални области:

  7. Основна задача на Логистиката е:

  8. Системният подход, служещ за основополагащ в Логистиката се изразява в една от следните идеи. Коя е тя?

  9. Съвременният етап от развитието на логистичната концепция касае:

  10. Обект на стопанската логистика са: