Тест по международен бизнес

Тестът съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от икономическите специалности и касае международният бизнес.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:16:36
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако фирмата разполага с ограничени прозводствени мощности, при осъществяване на външнотърговската си дейност тя може да избере един от моделите на организационно-управленска структура:

  2. Митническа декларация се замества при вътрешнообщностнататърговия от:

  3. ПМС 15 е свързано с преход към:

  4. При режим „обработка на стоките под митнически контрол” готовите продукти:

  5. Регистрите, съдържащи информация за състоянието на платежния баланс на страната, се поддържат от:

  6. При внос в ЕС от трети страни ДДС плащат фирмите вносителки, които са:

  7. Държавния монопол върху външната търговия се отменя през:

  8. При регистрация в Националната агенция по вписванията фирмата получава:

  9. Декларация за стойност се попълва при:

  10. Стоката се манифестира пред митническите органи при: