Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Главният принос на Късното възраждане за развитието на ценностния мироглед на българите се състои в:

  2. Основната характеристика на Късното възраждане е свързана с:

  3. Понятието „дълг” в общественото и културно съзнание на българите от последното десетилетие преди Освобождението се свързва с:

  4. Понятието „свобода” в епохата на Късното възраждане означава:

  5. Опозицията „позор-слава” в епохата преди Освобождението се свързва с:

  6. Идентификацията на читателя с поезията на Ботев се основава на:

  7. Основните ценности на възрожденския морал са:

  8. Типични жанрове на литературата преди Освобождението са:

  9. При изграждането на стихотворението „Моята молитва” Ботев използва:

  10. Основен герой на предосвобожденската литература е:

Тест по българска литература до Освобождението

Тестът е предназначен за ученици и съдържа 13 въпроса от българската литература до Освобождението. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:16:13
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin