Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Един от изброените не е сред основните представители на формационните теории са. Кой е той:

  2. В Древна Месопотамия главният производителен фактор са:

  3. Икономическите реформи на Солон в Древна Атина включват (посочете НЕверния отговор):

  4. „Генералната трансформация” включва следните събития, процеси и явления (посочете НЕверния отговор):

  5. Индустриалната революция се осъществява най-рано в:

  6. Чифлик е:

  7. Автор на първия български учебник с уроци по счетоводство е възрожденският просветен деец:

  8. Т.нар. „Епоха Мейджи” се свързва с историята на:

  9. В стопанската област управлението на правителството на Стефан Стамболов (1887-1894) се характеризира с:

  10. Европейско обединение за въглища и стомана (ЕОВС) поставя началото на:

Тест по стопанска история за 2-ри курс

Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:14:09
Предмет: Стопанска история
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin