Тест по философия

Тестът е за девети клас и може да се ползва за изходно ниво, всеки въпрос съдържа три отговора, като на някой въпроси е възможен повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:40:34
Предмет: Философия
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Качествата на нещата, който отговорят на човешките потребности се нарича:

  2. Общото правило, наложено от институциите на държавната власт се нарича:

  3. Изобилие от ненужното наричаме:

  4. Процесът на създаване на художествено произведение наричаме:

  5. Кои твърдения са истинни:

  6. Кое НЕ е характерно за етиката на Сартър:

  7. Постъпка, извършена от уважение към моралния закон наричаме:

  8. Разбирането, че удоволствието определя смисъла на живота наричаме:

  9. Кои характеристики се отнасят за естетическия вкус:

  10. Разбирането, че добродетелта е средина между две крайности принадлежи на: