Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-малката единица за измерване на информацията е байт.

  2. Най-голямата единица за измерване на информацията е терабайт.

  3. Съобщението е представена по определен начин информация.

  4. Количеството информация в дадено съобщение е разликата и степените на неопределеност преди и след получаване на съобщението.

  5. Микропроцесорът е част от хардуера.

  6. При изключване на компютъра данните и оперативната памет ROM на компютърната система ще се изгубят.

  7. Оперативната памет RAM служи за запис и съхранение на информация в компютъра.

  8. Един съвременен компютър може да се използва без операционна система.

  9. Операционната памет на компютъра е периферно устройство.

  10. Елемент на папка може да бъде папка.

Тест по информационни технологии

Тест за проверка на знанията на студентите по информационни технологии. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:38:54
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin