Творчеството на Алеко Константинов – обобщение

Обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов - 2-ри вариант. Включени са въпроси от затворен тип - имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:38:21
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от изброените характеристики НЕ е присъща на фейлетонния жанр:

  2. Героите от поредицата „Разни хора, разни идеали“ си приличат по това, че:

  3. Сатиричното изобличение се отличава с/със:

  4. Посочете кои от изброените човешки прояви и недостатъци НЕ са присъщи на героите от фейлетонната поредица:

  5. Комичният ефект при изображението на помощник-регистратора се дължи на:

  6. Кое от изброените действия показва готовността на помощник-регистратора да бъде не само подлец, но и „архиподлец“:

  7. Фейлетонът, в който главният герой е амнистиран политически престъпник, отразява конкретни обществено-политически събития, свързани с/със:

  8. Чрез мечтата за Солунската митница Алеко осмива и изобличава:

  9. Основната проблематика на четвъртия фейлетон от „Разни хора, разни идеали“ е:

  10. Разказите за Бай Ганьо са публикувани първо в/във: