Творчеството на Алеко Константинов – обобщение

Вариант 1 на обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:38:11
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Алеко Константинов нарича себе си „Щастливец“, защото:

 2. За фейлетонния жанр НЕ е характерно:

 3. Кое твърдение НЕ е вярно за фейлетонния цикъл „Разни хора, разни идеали“:

 4. Героят от първия фейлетон от фейлетонния цикъл „Разни хора, разни идеали“ НЕ смята, че служебната му кариера зависи от:

 5. Темата на втория фейлетон от „Разни хора, разни идеали“ е:

 6. Образите в „Разни хора, разни идеали“ са:

 7. Основен художествено-изобразителен принцип в цикъла „Разни хора, разни идеали“ е:

 8. Идейно-тематичната същност на третата част от фейлетонния цикъл „Разни хора, разни идеали“ е свързана с проблема за:

 9. Какво е подчертаното изразно средство?

  Защо не се свестиш и ти един ден, па да издухаш този вятър от главата си, па да тръгнеш и ти наред с хората.

 10. Според смисъла на тезата на Ив. Шишманов – „Вземете опакото на Бай Ганя и ще имате Алеко”, автор и герой в „Бай Ганьо” си противостоят най-вече по: