Биология и здравно образование

Тестът се състои от 20 въпроса с един верен избираем отговор. Предназначен е за проверка на изходното ниво на знания за учениците в 10. клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:36:04
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Всички организми, населяващи една и съща територия и свързани помежду си с разнообразни отношения, образуват:

  2. Функционалното място, което заема една популация в биоценозата наричаме:

  3. Екосистемата представлява:

  4. Приспособление за преживяване при ниски температури при растенията, е образуването на:

  5. В популациите броят на индивидите върху единица площ (в единица обем) се определя като:

  6. Разрушаването на озоновия слой може да стане причина за появата на:

  7. Редуцентите са организми, които се хранят:

  8. Кои от изброените фактори са биотични?

  9. Фенотип наричаме съвкупността от:

  10. Кой от изброените еволюционни фактори възпрепятства свободното кръстосване между индивидите от един вид?