Българско Възраждане

Тестът е за проверка на знанията на учениците. Съдържа въпроси с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:35:40
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Приносът на Възраждането за развитието на ценностния мироглед се състои в:

  2. Основната идея на Възраждането е:

  3. Кой е най-разностранният деец на Възраждането?

  4. Основният проблем на възрожденската литература е:

  5. Поведението на читателя през Възраждането се характеризира с:

  6. Причината за Възраждането е:

  7. Основните ценности на възрожденското общество са:

  8. Типични жанрове на възрожденската литература са:

  9. При изграждане на разказа възрожденският писател използва:

  10. Събуждането на историческото самосъзнание на българите е важно, защото: