Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от устройствата е изходно?

  2. Думата Bold (получер) се използва за означаване на:

  3. Чрез коя команда се вмъква изображение в презентация?

  4. Посочете кое от следните е функция на операционната система:

  5. Интернет е:

  6. Какво е разширението на файл с презентация, създадена с MS Power Point:

  7. Какво означава слайдшоу?

  8. При първоначално зареждане, работната книга на MS Excel се състои от:

  9. Кое от посочените служи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения:

  10. Понятието хардуер (hardware) означава:

Информационни технологии

Тестът е за проверка на изходното ниво по ИТ за 5 клас. Съдържа въпроси от затворен тип - само с един верен отговор. Може да се ползва и като тест за входно ниво в 6. клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:35:32
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin