Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според теорията на М. Портър за конкурентните предимства на нациите няколко фактора определят конкурентоспособността на националния бизнес. Тези фактори се отнасят до:

  2. Според теорията за новото международно разделение на труда на Ф. Фробел, Дж. Ханрикс и О. Крейн компаниите изнасят своите операции зад граница:

  3. През последните години:

  4. Висшето оперативното ръководство на компанията (мениджмънтът):

  5. Основните противоречия в управлението на корпорацията са:

  6. Международният мениджмънт изследва проблемите на:

  7. Анри Файол:

  8. Мисията на компанията:

  9. Общите стратегически цели на компанията са:

  10. Според стратегията базирана на диференциация на продукта на М. Портър компанията:

Международен мениджмънт

Тестът се състои от въпроси по предмета "Международен мениджмънт". Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:33:23
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin