Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой е Иречек? Отбележете НЕВЕРНИЯ отговор:
  2. Защо Бай Ганьо му гостува?
  3. С какви художествени похвати авторът е представил героя си на трапезат? Отбележете НЕВЕРНИЯ отговор:
  4. Има ли Бай Ганьо определени политически възгледи?
  5. Защо иска да е в политиката?
  6. Защо изтъква българското?
  7. Коя от следните черти на героя не е присъща?
  8. "Ахмаци" и "диванета" според Бай Ганьо са:
  9. С какъв похват е описан героят?
  10. Какво е отношението на Иречек към Бай Ганьо?

"Бай Ганаьо у Иречек"

Тестът има за цел да провери знанията на седмокласници по посочената тема. Въпросите са съобразени с изискванията за националния изпит след 7.клас. Тестът съдържа 12 въпроса, всеки от тях има един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-08-31 12:35:41
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita