Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Рекреационен туризъм (с преобладаващи възстановителни дейности) наричаме:

  2. Познавателен туризъм (с преобладаващи познавателни дейности) наричаме:

  3. Здравният туризъм е вид специализиран туризъм, при който се задоволяват потребностите на туристите от:

  4. Спортно-развлекателния туризъм обединява средствата за поддържане на добро здраве, достигане на физическо съвършенство чрез занимания със спорт, рационален начин на отдих и хранене и се определя като:

  5. България има потенциал за развитие на здравен туризъм, защото страната разполага с:

  6. Здравният туризъм се развива много динамично и България полага усилия да се превърне в една от топ дестинациите за здравен туризъм в Европа на базата на:

  7. В зависимост от вида на услугите, лечебният туризъм се определя като:

  8. Религиозен туризъм свързан с религиозни празници, ритуали и посещение на храмове на различни религии, а обект на поклонничество у нас са:

  9. Колко са екотуристическите региони в България?

  10. Кой е най-добре развития голфтуристически регион в Северна България?

Алтернативни видове туризъм

Тематичен тест от реален изпит по туризъм. Можете да проверите знанията си с него и да се подготвите. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:31:56
Предмет: Туризъм
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin