Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой процес е поток от последователни трудови действия на работниците, насочени към изпълнение на определени задачи в производството на стоки?

  2. Кое от изброените не е трудова среда и не влияе на работника?

  3. При коя от посочените професии не се изисква специална квалификация?

  4. Кой ресурсен пазар не съществува?

  5. Коя от характеристиките не е характерна за успешния предприемач?

  6. Кои от посочените знания и умения нямат значение за професията шивач?

  7. Кое е грешното твърдение?

  8. Кое твърдение не е гаранция за предприемачеството?

  9. Коя от професиите не е в правилния сектор?

  10. Коя от професиите е в правилния сектор?

Предприемачество

Изходен тест по предприемачество и технологии за 8. клас за проверка на знанията на учениците, придобити през учебната година. Може да се използва и като входен за 9. клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:31:39
Предмет: Предприемачество
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin