Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кой ред има само изменяеми части на речта:

 2. В коя подточка има само относителни прилагателни?

 3. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 4. В кой ред е употребено възвратно притежателно местоимение?

 5. Коя е основната форма на глагола?

 6. Къде всички глаголи са от II спрежение?

 7. Къде всички глаголи са от I спрежение?

 8. В кое изречение имаме глагол от минало несвършено време?

 9. В изречението:

  Вървях по улицата, когато една кола спря и от нея излезе съученикът ми Петър.

 10. Коя граматична категория нямат причастията?

Части на речта

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците върху части на речта. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:30:23
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin