Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. От посочените клетъчни структури изберете специфичните за растителната клетка?

  1. Вакуола

  2. Цитоплазма

  3. Клетъчна стена

  4. Пластиди

  5. Клетъчна мембрана

  6. Ядро

 2. Талусни растения са:

 3. За коя растителна тъкан се отнася твърдението?

  Клетките са малки, делят се бързо и растението нараства на височина и дебелина.

 4. На схемата е представен процесът:

 5. Определете вярното съответствие между растителен орган и основната му функция.

 6. В коя от групите са изброени САМО голосеменни растения?

 7. Кои от посочените растителни органи са видоизменени листа?

 8. Кои от изброените структури се отнасят към плодната част на цвета?

  1. цветно легло

  2. тичинки

  3. чашелистчета

  4. семепъпка

 9. Кои от белезите са характерни за двусемеделните растения?

  1. осева коренова система

  2. успоредно жилкуване

  3. цвят с двоен околоцветник

  4. разпръснати проводящи снопчета

  5. мрежовидно жилкуване

  6. прост околоцветник

 10. Мъховете и папратите са кормусни растения, защото:

Царство Растения

Тест върху раздела по биология за проверка на усвоените знания от учениците в 7.клас. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:30:06
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin