Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Далматинският тип бряг е характерен за:

 2. За коя планина на Балканския полуостров се отнася следната характеристика:

  Разположена е в централната част на Балканския полуостров. Изградена е предимно от гранити. В нея се намира най-високия връх на полуострова. Има ледников релеф. От тази планина водят началото си реките Искър, Места и Марица.

 3. Най-голямото по площ езеро на Балканския полуостров е:

 4. Коя от посочените страни няма излаз на море:

 5. В коя балканска страна се отглеждат цитрусови култури:

 6. Столицата на Гърция е:

 7. Коя държава е северна граница на България?

 8. Към славянската езикова група се отнасят:

 9. В коя от изброените двойки държава - столица е допусната грешка?

 10. Коя от посочените страни НЕ е членка на ЕС:

Природа на Балканския полуостров

Тестът е предназначен за ученици от 7 клас за проверка на знанията по география и икономика. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:29:09
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin