Електричество и магнетизъм

Тестът се състои от 20 въпроса от затворен тип за проверка на знанията на учениците по раздела. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:27:42
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Колко кулона е зарядът преминал за 2 минути през напречното сечение на проводник, по който тече ток 0,5 А?

  2. Колко е напрежението в краищата на резистор с R= 2 кΩ, ако през него тече ток 0,15 А?

  3. Единицата за електричен ток носи името на:

  4. Електричен елемент с постоянно съпротивление се нарича:

  5. Как се означава електричен заряд и неговата мерна единица?

  6. Коя формула отговаря на определението „Токът е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за една секунда.”?

  7. Коя формула не изразява закона на Ом?

  8. Как се свързват в електрическа верига уредите амперметър и волтметър?

  9. Надпис „25А” можете да видите върху:

  10. Посочете грешния отговор. Частите на електромотора са: