Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как се наричат организмите, които произвеждат най-голямото количество биомаса (от неорганични вещества)?

  2. В коя група са изброени само продуценти?

  3. Определете НЕВЯРНОТО твърдение.

  4. Екосистемата е:

  5. Кое свойство е присъщо на екосистемите?

  6. С „климакс” означаваме:

  7. Кръговратът на веществата и потокът на енергията са процеси, които протичат в:

  8. Дъбово дърво и организмите, свързани с него образуват:

  9. Етажността в биоценозата се определя от:

  10. В резултат от жизнената дейност на растенията:

Биосфера

Учебен тест по биология и здравно образование за Х клас по новата учебна програма. Предназначен за ученици от гимназиален етап на обучение. Тестът е използван в професионална техническа гимназия в IX клас по старата учебна програма. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:26:40
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin