Изходящ контрол по "Човекът и природата" - 5. клас

Тестът е за проверяване на знания и умения на учениците в пети клас. Въпросите са по теми от учебното съдържание и само два от тях имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:24:21
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. От опит знаете, че всички тела тежат, защото Земята ги привлича към себе си. Различните тела тежат различно, защото имат различна маса. Определете каква е масата на мензурата със спирт, претеглена на везната.

  2. Между градивните частици на телата има сили на привличане. Кое твърдение е вярно?

  3. Рано сутринта закаченият на прозореца термометър отчита температура –1о С, а по обяд отчита 14о С. С колко градуса се е повишила температурата на въздуха?

  4. Кое от посочените явления е причина за затопляне на стая с отоплителна електрическа печка?

  5. Всяка вечер Луната има различен вид. След като Луната е във фаза първа четвърт, тя преминава във фаза:

  6. Ние живеем сред вещества и техните смеси. Коя от изброените смеси е еднородна?

  7. Земята е заобиколена от атмосфера. Тя представлява слой от газове. Посочете на кой ред е записан правилно съставът на въздуха.

  8. В практиката всеки ден използваме разтвори и е важно да знаем как се приготвят. Кой воден разтвор е с най-сладък вкус:

  9. Във всекидневието си при различни дейности човек изхвърля отпадъци и вредни вещества. За пластмасовите отпадъци, изхвърлени в океана е вярно, че:

  10. Клетката е основна градивна единица на организмите. Клетките на всички едноклетъчни и многоклетъчни организми имат: