Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. През Азия преминават:

 2. Открий грешният отговор. Релефът на Азия се отличава с:

 3. Към коя част на релефа на Азия се отнасят Хималаите?

 4. За коя равнина в Азия се отнася характеристиката:

  Разположена е в Северна Азия и една от най-големите равнини в света. През нея протичат големи реки и са образувани много блата.

 5. Най-богатите находища на нефт са разположени в:

 6. За кой климатичен пояс се отнася климатограмата?

 7. Кой океан мие южните брегове на Азия?

 8. Коя от реките се влива в Тихия океан?

 9. Коя от характеристиките се отнася за реките в субекваториалния пояс?

 10. Каква е основната растителност в тайгата?

Природата

Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията на учениците от 6. клас в края на раздела за Азия. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:23:17
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin