Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Начинът на плащане в международната търговия определя:

  2. Менителницата изразява:

  3. Ако след името на ремитента е пропуснато допълнението “или на заповед”:

  4. Ограничителното джиро се характеризира с това, че:

  5. Банковата менителница се отличава с това, че:

  6. Прехвърлянето на чека е възможно:

  7. Ако в стоково-разпоредителните документи фигурира “нечист коносамент”:

  8. Експортна (валутната) фактура е документ, който служи за:

  9. Застрахователната полица представлява:

  10. Сертификат за тегло и качество се издава от:

Финанси на международната търговия (ФМТ)

Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:22:35
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin