Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Откриването на влог или депозит става на основание на:

  2. Основна причина за депозиране на средства в банката е:

  3. Кредит, който се предоставя срещу залог от валута, благородни метали, ценни книжа и други движими ценности се нарича:

  4. Как се наричат кредитите, които банката предоставя на физически лица:

  5. Откриване на банкова сметка става чрез:

  6. За теглене на пари в брой от банкова сметка, клиентът трябва да подаде в банката:

  7. Най-точно определение за чек е:

  8. Акредитивът е форма на безналично плащане, при която банката:

  9. Система за безналично уреждане на валутни взаимоотношения на валутни вземания и задължения между страните за определен период от време се нарича:

  10. Търговските банки:

Банково дело

Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:22:25
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin