Вътрешен контрол по ЗФУКПС

Въпросите са от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:22:13
Предмет: Финансов контрол
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 41 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол са адресирани до:

 2. Посочете грешния отговор.

  Разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол се прилагат в организациите от публичния сектор:

 3. Кои са принципите, които ръководителите трябва да спазват при осъществяването на финансово управление и контрол?

 4. Финансовото управление и контрол се осъществява чрез:

 5. Ръководителите на организациите отговарят за:

 6. Посочете грешния отговор.

  Докладът за състоянието на системите за финансово управление и контрол съдържа?

 7. Ръководителите по чл.2 , ал. 2 от ЗФУКПС:

 8. Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС се прилага от:

 9. Елемент на финансовото управление и контрол НЕ е:

 10. Контролната среда включва: