Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За кетоните НЕ е характерно:

  2. Карбоксилната група е функционална група на:

  3. Мазнините са:

  4. Сапунът се пресича в твърда вода. Кое от химичните уравнения изразява този процес?

  5. Глюкозата е:

  6. Съставът на пептидната връзка е:

  7. Хидролизата на белтъците се катализира:

  8. Термореактивните полимери са свързващо вещество във фенопластите. Те са:

  9. От какви елементарни звена са изградени макромолекулите на естествения каучук?

  10. Кой от дадените материали се състои от синтетични влакна?

Химия и опазване на околната среда за 12-ти клас

Тестът е за проверка на знанията на учениците по химия. въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:21:56
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin