Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое твърдение, свързано с биографията на Христо Ботев, е вярно?

  2. Къде и кога за пръв път е публикувано стихотворението „На прощаване в 1868 г.“?

  3. В кой исторически период попада творчеството на Христо Ботев?

  4. Кой израз назовава най-точно идеала на героя в „На прощаване в 1868г.“?

  5. Кое не е готов да пожертва Ботевият лирически герой в името на свободата?

  6. Кой от посочените цитати е от картината на евентуалното завръщане на лирическия герой?

  7. С какво не се свързва мотивът за песента в творбата?

  8. Как нарича своите братя лирическият герой в творбата „На прощаване в 1868 г.“?

  9. Коя е основната тема в стихотворението „На прощаване в 1868 г.“?

  10. Как започва стихотворението „На прощаване в 1868 г.“?

Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."

Тест за проверка на усвоените знания за стихотворението на Ботев "На прощаване в 1868 г.". Всички въпроси в теста имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:21:24
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin