Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Анализът на осигуреността на предприятието с персонал е с помощта на следните показатели:

  2. Коефициентът за интегрално използван на ДМА се изчислява като:

  3. Методът на икономическия анализ е:

  4. Анализът на задълженията е посредством показателя период на плащане на задълженията, изчислен като:

  5. Основни показатели за анализ на рентабилността са:

  6. Моделът за пофакторен анализ на бързата ликвидност включва следния алгоритъм:

  7. Анализът на осигуреността на предприятието с персонал е с помощта на следните показатели:

  8. Оборота на капитала се анализира посредством следните групи показатели:

  9. Основни фактори, от които зависи изменението във финансовия резултат са:

  10. Основни показатели за анализ на рентабилността са:

Бизнес анализ на стопанската дейност

Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:21:07
Предмет: Бизнес анализ
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin