Балкански полуостров

Тест върху Балкански полуостров. Проверка на знанията.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-05-17 23:11:29
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Подредете по височина трите най-високи върха на полуострова:
  2. Какъв е произходът на езерата в най-високите планини (Рила, Пирин, Шар планина) на Балканския полуостров?
  3. За коя планина на Балканския полуостров се отнася следната характеристика: Разположена е в централната част на Балканския полуостров. Изградена е предимно от гранити. В нея се намира най-високия връх на полуострова. Има ледников релеф. От тази планина водят началото си реките Искър, Места и Марица.
  4. Коя от балканските държави е най-добре осигурена със собствени запаси от нефт и природен газ?
  5. Климатът на Балканския полуостров е разнообразен. Кой климатичен пояс или област не е представен на неговата територия?
  6. Охридското езеро е най-дълбокото и най-красивото на Балканския полуостро
  7. Река Марица се влива чрез делта в:
  8. Маквисите представляват:
  9. Към славянската езикова група се отнасят:
  10. По вероизповедание православни християни са: