Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой от изброените изследователи е създател на теорията за произхода на човека от маймуната:

 2. Откриването на огъня е свързано с:

 3. Кои от изброените твърдения НЕ се явяват фактор за възникването на първите държави в Египет и Месопотамия:

 4. За коя историческа личност се отнася написаното?

  След като баща му подчинил елинските полиси, той завладял Балканите и предприел голям поход на изток срещу Персия. Разгромил по-многобройният противник в множество битки, завладял териториите на тази империя и достигнал с войските си до р. Инд.

 5. Кое НЕ е последица от Великото преселение на народите:

 6. Кой от посочените герои е от месопотамския епос?

 7. В коя от двойките година-събитие е допусната грешка?

 8. Основен извор за историята на елините са:

 9. Славянският(старобългарският) език бил обявен за официален държавен и богослужебен в България:

 10. Кой от изброените паметници е част от едно от т.нар. "Седем чудеса на древния свят"?

История и цивилизация - древният свят

Теста е изпитен. Обхваща световната древна история. Може да се използва както от учители, студенти, ученици и всички, които имат предпочитания към историята. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:20:04
Предмет: История
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 38 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin