Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как се извършва четиритактов работен цикъл в ДВГ?

  2. Предназначението на коляно-мотовилковия механизъм е:

  3. За един работен цикъл на двутактовия двигател коляновия вал прави:

  4. Маховикът е предназначен да осигури:

  5. При кой ДВГ маховикът е с по-голяма маса?

  6. Мотовилката е предназначена:

  7. Мотовилката се изработва от:

  8. Капачката на долната глава на мотовилката:

  9. Защо буталото на дизеловия двигател се уплътнява по-трудно към цилиндъра?

  10. Как се нарича бутален болт подвижен и в буталото и в мотовилката ?

1562

Total Connections