Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Икономиксът е:

  2. За пръв път необходимостта от държавна намеса в пазарния механизъм се уточнява от:

  3. Кое от изброените по-долу функции НЕ изпълнява икономиксът:

  4. Недостатъчността на благата:

  5. Производственият фактор “труд”:

  6. Какво представлява алтернативният разход:

  7. Границата на производствените възможности:

  8. Средния продукт на даден променлив фактор:

  9. Специализацията:

  10. Кое стопанство е един от моделите на смесената икономика:

1562

Total Connections