Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Думата „библия” е гръцка и означава „книги”. Коя книга не е част от Свещеното писание?

 2. Кой от циклите не е част от Стария завет?

 3. В какво се изразява сътворението на света от Бога според Книга Битие?

  Посочете грешният отговор!

 4. В какво се състои първородният грях?

  Посочете грешният отговор!

 5. Според Стария завет Бог е единствен творец, демиург на целия видим и невидим свят. Как Бог сътворява света?

 6. „Забраненият плод” е метафора, която преназовава единственото ограничение, което Бог налага на първите хора. За плодовете на кое дърво се отнася Божията заповед?

 7. Как Йосиф спечелва доверието на фараона?

  Посочете грешният отговор!

 8. Как евреите преминават през водите на Червено море?

 9. Какво е значението на библейския израз „Обетована земя”?

  Посочете грешният отговор!

 10. Коя от Божиите заповеди не се отнася до ценностите на родовото общество?

1562

Total Connections