Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой е верният отговор? „Серафим” е разказ, защото:

 2. Коя проява на Серафим най-ярко изразява неговите нравствени качества?

 3. Кой е верният отговор? Какъв тип характеристика на героя е направена в следния цитат:

  „Той беше от града, но търсеше работа по селата. Можеше да работи само лека, маловажна работа.”

 4. Кои думи НЕ се отнасят към портретната характеристика на героя?

 5. Какво изразно средство НЯМА в следното изречение?

  Той беше … изгубен в окърпеното си палто като в пашкул.

 6. Коя реплика вярно е съотнесена към героя, който я произнася?

 7. Кой момент от разговора между малкия принц и лисицата е в началото на художествения текст?

 8. Кой е грешният отговор? Когато среща за първи път лисицата, малкият принц е тъжен, защото:

 9. Кой е грешният отговор? Според думите на лисицата „да опитомяваш” означава:

 10. Кой е антонимът на „питомен” според думите на лисицата?

1562

Total Connections